• Số ĐT: 0905 55 34 35
  • Địa chỉ: 05 Tôn Thất Tùng, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng

SẢN PHẨM:

Đặt hàng

Chả chiên

Giá: 40.000 VNĐ

Chi tiêt sản phẩm:

Chả chiên
Giá: 40.000/lát

Sản phẩm khác

Nem chua

Nem chua đặc sản Giá: 3000đ

Chả chiên

Chả chiên Giá: 40.000/lát

Chả heo

Chả heo Bình Hiền tự sản xuất. Giá: 200.000đ/ký